Avgassystem

På dessa bilder har självca byxröret från 740 original svetsats ihop med fästplattan mot extraktorgrenröret. Övriga delar är Simons inköpta på Mekonomen. Obs, denna konfiguration går inte igenom ljudprovet hos SFRO ;-)

För att få systemet att följa ramens böjning har ett rak-rör kapats för att få en 10 gradig vinkling.