Dala7:an är en locost, anpassad för oss med något större kroppshydda och som därmed behöver lite mer utrymme i "cockpit". En annan fördel, den är förberedd till den i Sverige vanligaste, (eller mest naturliga) bilen...Volvo som donatorbil.
 
Grunden för ramen är i stort sett baserad på Esther Seven, som byggs i Kalmar. Enkelt kan sägas att Dala7:an är 16 cm bredare och 12 cm längre. I och med detta kan således en donatorbil som Volvo 740 enkelt omvandlas till något roligare att köra.

Bredden medger också en bekvämare körställning, då riktiga sportstolar faktiskt får plats. Vi har en Locost som passar alla, kort som lång, ja faktiskt dryga 2 meters "resar" kan med lätthet få plats. Med andra ord en rolig sportbil för alla kroppslängder (och bredder).

På den här sajten kommer du att kunna följa några av dessa byggen till en körklar och besiktigad Dala7:a.

Du kommer också att finna information och byggtips, hur du själv beställer din Dala7:a, vilka delar som är lämpliga att använda och var du köper delarna och tillbehören.