Handbroms

Handbromsen är tagen från Volvo 740. För att originalfästen skall passa har en ram svetsats i den övre kardangången.

Ett hål har tagits upp för att få mothållet på spaken i framkant. I bakkant på ramen har också ett hål borrats för att ge fäste till handbromsvajern.