Styrningen på Dala7 är i ramen anpassad från en Volvo 240. Tyvärr är denna för kort för att nå fram till spindeln. Dessa svarvade förlängare ger rätt avstånd